Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2009r

Ogłoszenie o zawarciu Umowy
 
                                                            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2009r.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
do 411 999,99 euro w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o..
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Jarosław
Kod pocztowy: 37-500
Ulica: Jana Tarnowskiego 28,
Tel.: (0-16) 621-62-66, 621-29-17, 623-34-60 Fax: (0-16) 621-62-66
Województwo: podkarpackie
Osoba upoważniona do kontaktów: Zbigniew Drążek,
                                                         Grzegorz Pikuła;
Telefon, Fax: (0-16) 621-54-71,
                      (0-16) 621-29-17, 623-34-60, 621-62-66
e-mail: os_jaroslaw@poczta.onet.pl
            dte@pwik-jaroslaw.pl
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2009r. sukcesywnie wg zapotrzebowania dostaw flokulantów do stacji zagęszczania i odwadniania osadów na Oczyszczalni Ścieków PWiK Jarosław Sp. z o.o. o poniższych parametrach:
 
1. Flokulant w postaci emulsji musi gwarantować uzyskanie następujących parametrów:
- zagęszczenie przelewu na zagęszczarce Alfa Laval min. 5% s.m.o. z zachowaniem odpowiedniej wydajności zagęszczarki przy max dopuszczalnej dawce flokulantu w ilości 4,7g/kg s.m.o.
Zamawiana ilość flokulantu w postaci emulsji – 3 000kg (słownie: trzy tysiące kg).
 
2. Flokulant w postaci proszku musi gwarantować uzyskanie następujących parametrów:
- właściwe odwodnienie osadów na wirówkach Alfa Laval min. 30% s.m.o. z zachowaniem odpowiedniej wydajności wirówek przy max dopuszczalnej dawce flokulantu w ilości 4,4g/kg s.m.o.
Zamawiana ilość flokulantu w postaci proszku – 7 500kg (słownie: siedem tysięcy pięćset kg)      
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100%.
 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, w sekretariacie – pokój nr 102 do dnia 17-12-2008r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17-12-2008r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Jana Tarnowskiego 28, w świetlicy – pokój nr 104.
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Nazwa: Klimapol Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: Jastków
Miejscowość: Dąbrowica 127c
Kod pocztowy: 21-002
Ulica:
Województwo: lubelskie
Umowę o udzielenie zamówienia zawarto w dniu 22-12-2008r.
 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Wybrana oferta złożona przez Klimapol Sp. z o.o., 21-002 Jastków Dąbrowica 127c,
za cenę 133 224,00zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.

Wytworzył: Tomasz W (22 grudnia 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (22 grudnia 2008, 08:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1197

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij