Ogłoszenie o zawarciu umowy z dnia 12-02-2007 / 1

     L.dz.DTe/639/2007                                                                       Jarosław, dnia 12 lutego 2007r.

 

 

                                                       Ogłoszenie o zawarciu Umowy

                                                            

w postępowaniu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji: Projekt Z/2.18/I/1.2/6/06 „Ochrona zasobów wodnych- kanalizacja sanitarna dla Jarosławia – etap 1-3”.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Miejska Jarosław

             Postępowanie w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego   

             przez Burmistrza Miasta Jarosławia prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów

             i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Tarnowskiego 28

Adres pocztowy:

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

Ulica : Rynek 1,

Tel. : (016)6248700, 6248704    Fax. : (016)6248765

Województwo: podkarpackie

Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner

Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17

Fax: (016)621-62-66

e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu kanalizacji sanitarnej systemu mieszanego tj. podciśnieniowej, tłocznej i grawitacyjnej ujętej dokumentacją projektową pn. „Kanalizacja sanitarna dla Jarosławia. Kanał sanitarny w ul. Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze – etap I do V.”

Przedmiotowym zamówieniem objęty jest zakres etapu I do III.

ETAP  I :

-          wykonanie kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Ø 200/11,9 mm o długości 2539,2 mb,

ETAP   II :

1. Wybudowanie pompowni próżniowo-tłocznej  w skład której wchodzą:

-          zbiornik podciśnieniowy stalowy o pojemności Vcz =16,0 m3

-          budynek pompowni podciśnieniowej z pompami próżniowymi. Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 50,60 m2, powierzchni użytkowej 39,50 m2, kubaturze 177,10 m3, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną, wentylację mechaniczną, ogrzewanie elektryczne.

-          filtr powietrza odlotowego w postaci otwartego zbiornika żelbetowego o wymiarach 5,40 m x 4,40 m z rusztem drewnianym i materiałem filtracyjnym,

-          komora zasuw jako zamknięty podziemny zbiornik żelbetowy,

-          zagospodarowanie terenu .

2. Wykonanie instalacji technologicznej stacji próżniowo-tłocznej.

3. Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA zasilającej urządzenia   

     technologiczne stacji próżniowo- tłocznej.

5. Wykonanie zasilania elektrycznego stacji próżniowo-tłocznej .

6. Doprowadzenie wody do budynku stacji próżniowo-tłocznej .

7. Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy

    Ø 90 - Ø 225 mm i łącznej długości 2678,9 mb.

8. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy DN 200mm 

     klasy S i N o długości 333 mb .

9.Wykonanie 76 szt. podłączeń domowych z rur PVC o średnicy DN 160 mm

      o łącznej długości 836 mb.

ETAP III :

1.       Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej z rur PE 80 SDR 13,6 o średnicy

Ø 90 - Ø 160 mm i łącznej długości 4825,3 mb.

2. Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy DN 200mm   

     klasy S i N o łącznej długości 2932,5 mb .

3. Wykonanie 213 szt. podłączeń domowych z rur PVC o średnicy DN 160 mm

    o łącznej długości 2110 mb.

4. Wykonanie 2 kompletnych przepompowni tłocznych wraz z  zasilaniem 

     energetycznym i rurociągami tłocznymi.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium   -   100 %.

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

Oferty należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu

Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia  14-12-2006r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14-12-2006r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów

i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104

 

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 

Nazwa: Konsorcjum  Firm :

             Lider Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”,

 

               Konsorcjant : Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej 

 

Adres pocztowy:

Miejscowość: Lider: Radymno

                       Konsorcjant : Lublin

Kod pocztowy: Lider : 37-550

                          Konsorcjant : 20-703

Ulica: Lider : Złota Góra 19 a

           Konsorcjant : Cisowa 11

Województwo: Lider : podkarpackie

                          Konsorcjant : lubelskie

Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 05-02-2007r.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

 

Wybrana oferta złożona przez Konsorcjum :

Lider Konsorcjum : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO”,

ul. Złota Góra 19 a, 37-550 Radymno,

Konsorcjant : Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

 za cenę 4 631 211,80,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.

plik umowy (213kB) plik


Wytworzył: Adam Lis (12 lutego 2007)
Opublikował: Adam Lis (12 lutego 2007, 13:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1403

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij