Ogłoszenie o zawarciu Umowy z 15-02-2007

     L.dz.DTe/ 713 /2007                                                                       Jarosław, dnia 15 lutego 2007r.

 

 

                                                       Ogłoszenie o zawarciu Umowy

 

  w postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO    

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej pn.:   

  „Projekt budowlany i projekt wykonawczy uzdatniania i higienizacji wody w technologii mikrofiltracji  

  membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o.”.                                                          

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,

Adres pocztowy:

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

Ulica : Tarnowskiego 28,

Tel. : (016) 6216266, 6212917, 6233460    Fax. : (016) 6216266

Województwo: podkarpackie

Osoba upoważniona do kontaktów : Anna Potoczny, Marek Ner

Telefon: (016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)6233460

Fax: (016)621-62-66

e-mail: dte@pwik-jaroslaw.pl

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego uzdatniania i higienizacji wody w technologii mikrofiltracji membranowej w Zakładzie Uzdatniania Wody PWiK Jarosław.

Projektowany system ma na celu poprawę jakości wody pitnej dla miasta Jarosławia uzdatnianej w ZUW Jarosław w dotychczasowej, tradycyjnej technologii (koagulacja, filtracja w filtrach poziomych piaskowych ciśnieniowych i dezynfekcja chlorem gazowym).

Z uwagi na stale pogarszające się parametry mikrobiologiczne wody surowej pobieranej z rzeki San, obecna technologia uzdatniania wody nie zabezpiecza wymaganych parametrów mikrobiologicznych wody uzdatnionej, w tym 100 % redukcji bakterii z grupy Clostridium.

Zamawiający wymaga aby zaprojektować system mikrofiltracji membranowej o wydajności 450 m3/h wody oczyszczonej.

Projektowany system mikrofiltracji membranowej należy włączyć w istniejący ciąg technologiczny ZUW Jarosław z  umieszczeniem instalacji w całości w istniejących pomieszczeniach budynku filtrów piaskowych na II kondygnacji ( obecnie skład żwirku filtracyjnego ). Jest to obiekt o powierzchni zabudowy 376 m2 i kubaturze 3459,5 m3, dwupiętrowy, czteropoziomowy. Konstrukcja obiektu – szkielet żelbetowy wypełniony cegłą silikatową. Fundament skrzyniowy, żelbetowy. Strop i stropodach z płyt kanałowych. Wysokość całkowita obiektu 10,50 m. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną siłową, oświetleniową, AKPiA, wod.  -kan., co, instalację technologiczną filtrów piaskowych. System ma pracować w sposób ciągły, we współpracy z istniejącymi urządzeniami ZUW. Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy istniejącego budynku filtrów piaskowych oraz budowy nowych pomieszczeń na potrzeby nowej instalacji.

Zaprojektować należy system, w którym zastosowana technologia mikrofiltracji membranowej jak i zasadnicze elementy składowe zostały wdrożone i sprawdzone w eksploatowanych systemach uzdatniania wody w krajach UE na komunalnych stacjach uzdatniania wody o wielkości minimum 100 m3/h. System powinien posiadać własną automatykę sterującą wszystkimi procesami mikrofiltracji, płukania,  regeneracji, oczyszczenia bez demontażu i wykonania testu integralności. Szafa sterująca powinna posiadać wyświetlacz ze schematem (tablicą synoptyczną) pracy „on line” systemu oraz posiadać możliwość przesyłu wszystkich sygnałów do istniejącego systemu komputerowego sterowania procesami technologicznymi w ZUW Dolny.

Proces filtracji musi być procesem ciśnieniowym (w zakresie 0,4 – 3,0 bar) z filtracją „od zewnątrz do wewnątrz” kapilary membranowej w celu uniknięcia konieczności budowy dodatkowej infrastruktury oraz zapobieżeniu powstawania martwych stref w modułach po stronie filtratu oraz wykluczenia kontaktu wody surowej z filtratem w trakcie procesów obmywania lub czyszczenia chemicznego modułów.

Projektowany system mikrofiltracji musi wykorzystywać modułową konstrukcję jednostek filtracyjnych co spowoduje łatwą i ekonomiczną wymianę uszkodzonych membran oraz umożliwi łatwą zmianę wydajności.

Rozwiązanie projektowe powinno uwzględniać pracę systemu mikrofiltracji w wariantach:

1.      możliwość pracy systemu mikrofiltracji z pominięciem procesu koagulacji a utrzymaniem procesu filtracji na filtrach piaskowych,

2.       możliwość pracy systemu mikrofiltracji z pominięciem procesu filtracji na filtrach piaskowych a utrzymaniem procesu koagulacji,

3.        możliwość pracy systemu mikrofiltracji z pominięciem procesu filtracji na filtrach piaskowych i procesu koagulacji.     

Dobrane w projekcie urządzenia systemu powinny być dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i bezwzględnie posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny w tym zakresie.

Dane do projektowania:

  1. Parametry  wody surowej po koagulacji:

Mętność:          5 NTU

pH:                 6,5 – 8,1

Temperatura:    od 0,5 °C  w okresie zimowym do 25 °C w okresie letnim

Ilość bakterii z grupy Clostridium: do 3 000 kolonii w 100 ml wody

               Przepływ:       470 m3/h

  1. Parametry wody po filtracji membranowej:

Mętność:        poniżej 0,1 NTU 

            Wskaźniki mikrobiologiczne:

 Bakterie Coli, Clostridia: 0

 Guardia Cysty:      > 6 log redukcji

 Cryptosporidium :  > 6 log redukcji

 Wirusy MS-2:        0,5 do 3 log redukcji

Projekty winny obejmować wszystkie branże:

  1. Budowlano - konstrukcyjna (przejścia rurociągów przez stropy, konstrukcje wsporcze, sprawdzenie nośności stropów, itp.) – część opisowa, obliczeniowa i rysunkowa
  2. Technologiczna – część opisowa i rysunkowa
  3. Instalacyjna (podłączenie systemu do istniejących instalacji i rurociągów) - część opisowa i rysunkowa
  4. Elektryczna i automatyki (zasilanie, sygnalizacja i sterowanie) - część opisowa i rysunkowa
  5. Wytyczne dla Wykonawcy dotyczące organizacji robót w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy ZUW w trakcie wykonania systemu filtracji membranowej.
  6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż
  7. Część kosztorysowa:

- opis technologiczny oraz specyfikacja materiałowa i robót

- przedmiar robót we wszystkich branżach

- kosztorys Inwestorski

       8.  Dokumentacja projektowa winna posiadać niezbędne uzgodnienia

Dla prawidłowego wykonania prac niezbędna jest wizja lokalna projektantów na stacji ZUW i pobranie materiałów od Inwestora dotyczących istniejącej technologii i danych dotyczących budynku filtrów piaskowych.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium   -   100 %.

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

Oferty należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu

Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia  22-01-2007r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22-01-2007r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów

i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 .

 

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 

Nazwa: EKOSYSTEM Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Miejscowość: Tarnów

Kod pocztowy: 33-100

Ulica: Tuchowska 25 A

Województwo: małopolskie

Umowę o udzielenie zamówienia zawarto 09-02-2007r.

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:

 

Wybrana oferta złożona przez „EKOSYSTEM” Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25A

za cenę 145 729,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.

plik umowy (59kB) word


Wytworzył: Adam Lis (15 lutego 2007)
Opublikował: Adam Lis (15 lutego 2007, 14:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij