Umowa z dnia 31-05-2007

L.dz.DTe/ 1925 /2007 Jarosław, dnia 31 maja 2007r.

Ogłoszenie o zawarciu Umowyw postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku Administracyjnym oraz przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Administracyjnym i budynku Warsztatowo-Wodomierzowym PWiK Jarosław Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 5 277 999,99,- EURO w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o..Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,

Adres pocztowy:

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

Ulica : Tarnowskiego 28,

Tel. : (016)6216266, 6212917,6233460 Fax. : (016)6216266

Województwo: podkarpackie

Osoba upoważniona do kontaktów : Grzegorz Dzięciołowski, Anna Potoczny, Marek Ner

Telefon: (016) 621-54-71,(016)621-62-66, (016)621-29-17, (016)623-34-60

Fax: (016)621-62-66

e-mail: dte@pwik-jaroslaw.plOkreślenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlano-montażowych w pełnym zakresie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku Administracyjnym oraz przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Administracyjnym i budynku Warsztatowo-Wodomierzowym PWiK Jarosław Sp. z o.o. przy ul. Tarnowskiego”

Zakres inwestycji przedstawia się następująco :

- przygotowanie podłoża z dwukrotnym szpachlowaniem pod malowanie ścian i sufitów w

pomieszczeniach Działu EK (pok. Nr 6 w dokumentacji– parter), Działu DTe( pok. Nr 4 i Nr 5

w dokumentacji – parter), Świetlicy,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów pomieszczeń Działu EK, Działu DTe,

Świetlicy i Kasy,

- malowanie stolarki drzwiowej w w/w pomieszczeniach,

- rozebranie posadzki betonowej w pomieszczeniach Działu EK, Działu DTe ,

- usunięcie gruzu z rozebranej posadzki z w/w pomieszczeń,

- wykonanie podkładów betonowych w w/w pomieszczeniach,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii w w/w pomieszczeniach,

- wykonanie izolacji cieplnych z płyt styropianowych w w/w pomieszczeniach,

- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki w w/w pomieszczeniach,

- wykonanie posadzki z paneli podłogowych najwyższej klasy ścieralności w w/w pomieszczeniach,

- demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami w całym budynku Administracyjnym

i w budynku Warsztatowo-Wodomierzowym,

- uzupełnienie ubytków tynków powstałych po demontażu grzejników c.o. oraz malowanie miejsc po

zdemontowanych grzejnikach w pomieszczeniach, które nie będą remontowane,

- demontaż istniejącego rurociągu c.o. pomiędzy budynkiem Administracyjnym i Warsztatowo-

Wodomierzowym,

- wykonanie nowego rurociągu c.o. pomiędzy budynkiem Administracyjnym i Warsztatowo-

Wodomierzowym z rur preizolowanych w systemie Logstor Ror, z rur LR-Pex 2xØ40PEX,

- połączenie nowego rurociągu z instalacją c.o. w pomieszczeniu kotłowni w budynku Warsztatowo-

Wodomierzowym,

- wykonanie instalacji c.o. z rozdziałem dolnym w systemie zamkniętym w budynku

Administracyjnym : rury miedziane o połączeniach lutowanych kapilarnych, grzejniki centralnego

ogrzewania stalowe płytowe produkcji BRUGMAN typu uniwersal UNIV VK o wys. 60 cm

z wbudowanym zaworem termostatycznym z wkładką zaworową nr 1018096, 1018085 i 013L7270

z podłączeniem oddolnym z instalacją c.o. oraz typu UNIV z termostatycznym zaworem

grzejnikowym typu RTD-N produkcji Danfoss, zawory odcinające kulowe, przewody

rozprowadzające poziome izolowane termicznie otulinami THERMAFLEX gr.0,9 cm,

odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki na każdym grzejniku.

- wykonanie instalacji c.o. z rozdziałem dolnym w systemie zamkniętym w budynku

Warsztatowo-Wodomierzowym : rury miedziane o połączeniach lutowanych kapilarnych, grzejniki

centralnego ogrzewania stalowe płytowe produkcji BRUGMAN typu uniwersal UNIV VK o wys.

60 cm z wbudowanym zaworem termostatycznym z wkładką zaworową nr 1018096, 1018085

i 013L7270 z podłączeniem oddolnym z instalacją c.o. oraz typu UNIV z termostatycznym

zaworem grzejnikowym typu RTD-N produkcji Danfoss, zawory odcinające kulowe, przewody

rozprowadzające poziome izolowane termicznie otulinami THERMAFLEX gr.0,9 cm,

odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki na każdym grzejniku.

Całość robót technologicznych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dn.12-04-2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz 690), PN – B – 02 431-1, obowiązującymi normami

i przepisami.

W/w zakres ujęto w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo, mgr inż. Stanisław Falkowski, 37-500 Jarosław,

ul. Wilsona 6 oraz w przedmiarach opracowanych przez Zamawiającego.Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- zabezpieczenie istniejących w budynku instalacji przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac remontowych,

- zabezpieczenie, poprzez wykonanie ekranów z folii, wyposażenia pomieszczeń przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, z uwagi na prowadzenie prac remontowych na czynnym obiekcie,

- zabezpieczenie dojazdów i dojść do budynków: Administracyjnego i Warsztatowo-

Wodomierzowego dla pieszych i pojazdów w rejonie prowadzenia robót,

- uporządkowanie pomieszczeń do stanu poprzedniego po wykonanych robotach,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Znaczenie kryterium - 100 %.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:Ofertę należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu

Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w sekretariacie – pokój 102 do dnia 15-05-2007r do godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15-05-2007r o godz.1030 w Przedsiębiorstwie Wodociągów

i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław , ul. Tarnowskiego 28 , w świetlicy – pokój 104 .Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:Nazwa: Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY”,

Adres pocztowy:

Miejscowość: Jarosław

Kod pocztowy: 37-500

Ulica: Długosza 9

Województwo: podkarpackieUmowę o udzielenie zamówienia zawarto 28-05-2007r.Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:Wybrana oferta złożona przez „Zakład Budolwno – Konserwatorski „ARKADY”, 37-500 Jarosław,

ul. Długosza 9 za cenę 90 823,01,- zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów tj. uzyskała najniższą cenę.
Plik umowy (57kB) word

Wytworzył: Adam Lis (31 maja 2007)
Opublikował: Adam Lis (31 maja 2007, 13:48:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1557

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij