Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Wybór firmy finansującej zakup fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, oraz odsysania nieczystości płynnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.255.1.2020
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartośc 427999,99
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)