Mapa Biuletynu

 Awarie i przerwy w dostawie wody
  · Informacje o awariach i przerwach w dostawie wody
 Podstawowe dane o Przedsiębiorstwie
  · Organy Spółki
  · Status prawny
  · Struktura Przedsiębiorstwa
  · Dane teleadresowe
 Ogłoszenia i przetargi
  · Ogłoszenia o przetargach
  · Protesty przetargów
  · Ogłoszenia
  · · Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pt.'Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK Jarosław sp. z o.o.'
 O Przedsiębiorstwie
  · Rys historyczny
  · Wieloletni plan rozwoju 2018-2021
  · Laboratorium
  · · Zakres działalności
  · · Kontakt
  · · Galeria
  · · Kontrole zewnętrzne-jakość wody
  · · Twardość Wody
  · Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej
  · · Filtry membranowe
  · · · Poprzednia technologia uzdatniania wody
  · · · Technologia uzdatniania wody po modernizacji ZUW
  · · · Technologia membranowa uzdatniania wody
  · · Zakres działalności
  · · Kontakt
  · · Galeria
  · Oczyszczalnia
  · · Zakres działalności
  · · Kontakt
  · · Galeria
  · Dział Głównego Mechanika i Transportu
  · · Zakres działalności
  · · Galeria
  · · Kontakt
  · BHP
  · Stanowisko ds. środków pomocowych
  · Sekcja Głównego Energetyka
  · Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  · Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
 Strefa klienta
  · RODO - Ochrona Danych Osobowych
  · Formularze i wnioski
  · Regulamin zamówień sektorowych
  · Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia scieków
  · Taryfy za wodę i ścieki 2017
  · Taryfy za wodę i ścieki 2018
  · Taryfy za wodę i ścieki 2018-2021
  · Odczyt wodomierza
  · Płatny parking PKP
 Praca w PWiK Jarosław Sp. z o.o.