Zakres działalności

Zdjęcie
Laboratorium jest działem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. prowadzącym badania:
  • w zakresie fizykochemicznym wody, ścieków i osadów,
  • w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym wody do spożycia.

Stosowane metody badawcze wymienione są w Dokumencie potwierdzającym aktualny zakres akredytacji oraz Wykaz metod badawczych od 19.08.2019 (380kB) pdf .

Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona jest:

  • wdrożonym, doskonalonym i utrzymywanym systemem zarządzania zgodnym z normą PN EN ISO/IEC 17025 : 2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"
  • otrzymaniem w dniu 11 września 2007 Certyfikatem Akredytacji nr AB 836 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie - Aktualny Certyfikat potwierdzający akredytację (767kB) pdf
  • posiadanym zatwierdzeniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do pożycia przez ludzi Decyzja Sanepid 29.08.2019 (595kB) pdf
  • wysokimi kwalifikacjami kompetentnego personelu, sprawdzanymi i potwierdzanymi poprzez udział w badaniach biegłości i szkoleniach.

Laboratorium dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez nasz Przedsiębiorstwo wody oraz odprowadzanych do środowiska ścieków oczyszczonych spełnia wymagania zawarte w przepisach prawnych.

Laboratorium świadczy również usługi dla Klientów zewnętrznych w zakresie badania wody i ścieków wg. metod referencyjnych i akredytowanych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, dbając o najwyższą jakość tych usług, a co za tym idzie o satysfakcję swoich Klientów.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (10 grudnia 2008)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (10 grudnia 2008, 09:21:43)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (18 września 2019, 09:11:10)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7386