Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2018r.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.384.2017
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 417999,99euro
termin składania ofert: 16 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.384.2017 Jarosław, dnia 16 października 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie §49 ust.1 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz Rozdziału XV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dostaw paliw płynnych do pojazdów PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2018r.”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż nie złożono Zamawiającemu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.346.2017
wartość: Nieprzekraczającą wyr w zł równowartość kwoty 5224999,99 EURO
termin składania ofert: 14 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.346.2017 Jarosław, dnia 15.09.2017r. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5224999,99 EURO na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja w Jarosławiu”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż unieważnia na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia jw. Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Sprzedaż Rozrzutnika obornika, jednoosiowego typ N-233/4 A2HS. Producent "CYNKOMET" Sp. z o.o. Czarna Białostocka

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: TM.3324.6.2017
wartość: -
termin składania ofert: 5 lipca 2017  09:30
przyczyna unieważnienia: Wybrany w drodze przetargu ofertowego Wykonawca, odstąpił od podpisania umowy. 

zamówienie na:

Sprzedaż: 1. Rozrzutnik obornika jednoosiowy typ N-233/4 A2HS. Producent "CYNKOMET" Sp. z o.o. Czarna Białostocka 2. Myjka, urządzenie do wysokociśnieniowego. mycia typ UMP-95. Producent Fabryka Urządzeń Zaplecza Motoryzacji Garwolin

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy
nr sprawy: TM.3324.4.2017
wartość: -
termin składania ofert: 14 czerwca 2017  09:30
przyczyna unieważnienia: W związku z niezłożeniem żadnej oferty dotyczącej kupna rozrzutnika obornika jednoosiowego typ N-233/4 A2HS, Zamawiający unieważnia część przedmiotowego przetargu dotyczącą sprzedaży rozrzutnika obornika. 

zamówienie na:

"Dostawa używanej równiarki drogowej"

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.147.2017
wartość: Przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 30000,00euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.147.2017 Jarosław, dnia 4 kwietnia 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonanie dostawy używanej równiarki drogowej”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż nie złożono Zamawiającemu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dostawa używanej równiarki drogowej

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.115.2017
wartość: Przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość 30000,00euro
termin składania ofert: 27 marca 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: DPT.341.115.2017 Jarosław, dnia 27 marca 2017 roku Ogłoszenie Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonanie dostawy używanej równiarki drogowej”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż nie złożono Zamawiającemu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij